Önceki gün gerçekleşen Çanakkale İl Genel Meclisi’nde GESTAŞ’ın filosuna 4 yeni gemi almak için istenen kefalet talebi ikinci kez red edildi. Kefilliğin red edilmesi gerekçelerini ise CHP İl Genel Meclisi yayınladıkları basın açıklaması ile duyurdu. Çanakkale İl Genel Meclisi CHP Grubu, yayınladığı basın açıklamasında GESTAŞ’ın gemi alımı için ne kadar borçlanacağı, hangi şartlarda borçlanıp, ne kadar faiz ödeyeceği, kaç yıllık borçlanmaya gideceğine dair hiçbir bilgi verilmediğine dikkat çekti. Açıklamada; “Gestaş A.Ş.’nin borçlanma ve İl Özel İdaresinin borca kefil olması yönündeki talebi İl Genel Meclisinin Temmuz ayı ikinci birleşiminde oy çokluğu ile yeniden uygun görülmemiştir. Söz konusu karar Gestaş’ın gemi satın alması veya kiralaması yönünde bir karar değildir. Gestaş A.Ş.’nin 04.02.2020 tarihinde İl Genel Meclisine gönderdiği talep “4 adet gemi alımı için İl Özel İdaresinin borçlanma ve ihtiyaç duyulan banka kredi miktarına kefil olması” talebinden ibarettir. Kefillik istenen borç miktarı ise resmi talep yazılarında belirtilmemiştir. Muğla’ya atanan Vali Orhan Tavlı’nın tayini öncesinde son kez meclise gönderilen kefalet talebi ile ilgili Meclis üyelerinin istediği bilgi ve belgelerin Valilik tarafından verilmediğine dikkat çeken CHP Grubu; “İlgili komisyonumuz ve Meclisimiz gerekli değerlendirmeyi yaparken Gestaş’ın Çanakkale halkına olmadığı kadar adil ve objektif olacağı sözünü vermiş ve bu sözü yerine getirmiştir. Tek cümleden ibaret olan bir talep yazısı dışında herhangi bir bilgi ve belgeye dayanmayan talebi Meclisimiz peşinen reddedebilecekken bunu yapmamış, ilgili komisyon başkanımız Gestaş A.Ş.’den incelenmek üzere bilgi ve belge talep etmiştir. Vali tarafından bu talep uygun görülmemiş, şirketin mali durumuna dair belgeler talebi inceleyen komisyonumuza sunulmamış, talebin mevcut şekliyle karara bağlanmasında ısrar edilmiştir. Bunun üzerine meclis kararıyla mevcut talep reddedilmiş ancak meclisin aldığı karar onaylanmamış, talep meclise geri gönderilmiştir. GESTAŞ’ın yıllık gelirinin Çanakkale İl Özel İdare bütçesinden bile fazla olduğunu, buna rağmen şirketin zarar ettiğine dikkat çekilen açıklamada, şirketin kime, ne kadar süre ile ne kadar borçlanacağına dair herhangi bir bilginin meclise sunulmadığına dikkat çekildi. Açıklamada; “Usulüne uygun olarak alınan meclis kararlarının yeniden görüşülmek üzere geri gönderilmesi tarafsızlığı ve hukuka uygunluğu tartışmalı olup, Çanakkale halkının iradesini yansıtan meclisin aynı usullerle alınmış bazı kararlarını onaylayıp bazılarını geri göndermek anti demokratik ve keyfi uygulamalardır. Buna rağmen meclisimiz aynı konuyu yeniden gündeme almış, ancak yıllık geliri, İl Özel İdaresinin bütçesinden yüksek olan, buna rağmen zarar kaydeden Gestaş’ın miktar belirtilmeyen borçlanmasına, halkın vergileriyle oluşan Özel İdare bütçesiyle kefil olunması meclis çoğunluğu tarafından uygun görülmemiştir” ifadeleri yer aldı. GESTAŞ’a borçlanma yetkisini ikinci kez vermeyen CHP grubu, konuyla ilgili kimi çevrelerden algı operasyonları yönetildiğine dikkat çekerek; “Hiç şüphesiz ki, alınan karar kamuoyuna karşı “CHP Gestaş’ın gemi satın almasına izin vermedi, gemi kiralamaya devam etmesine karar verdi”, “Gestaş’ın bundan sonra yapacağı zamlardan CHP sorumludur” şeklinde bir karalama kampanyasına dönüştürülmek istenecek ancak Çanakkale halkı bu manipülasyona izin vermeyecektir. Şirket dâhilinde; 10 yıllık döviz artışının asla belirlenemeyeceği bir ülkede döviz ile 10 yıllık kiralama sözleşmesi yapılmasına, –Türkçe olimpiyatlarının da içinde sayılabileceği- deniz ulaşım hizmetleriyle bağdaşmayan sponsorluk harcamalarınaözel tekel konumunda olup rakibi olmamasına rağmen reklam giderleri yapılmasına, adeta gölge belediyecilik faaliyetlerini vazife edinmesine yönelik Cumhuriyet Halk Partili kadroların ve Çanakkale halkının hiçbir uyarı ve eleştirisine bugüne dek kulak verilmediğini kamuoyu unutmuş değildir. Bununla birlikte, ölçüsüz zamlarıyla birçok kereler gündeme gelen şirketin borçlanma ve kefalet talebini meclisimizin kabul etmesiyle birlikte geçiş ücretlerine zam yapmayacağını öne sürmek mümkün değildir. Dolayısıyla ucuz ulaşımın Anayasal bir hak olmasından hareketle, bundan sonra yapılması muhtemel zamlara karşı da tavrımız her zaman net olacaktır. Kefaletin reddi yönündeki Meclis kararının, yapılması muhtemel zamlara bir kılıf olarak kullanılmasına ise Çanakkale halkının sağduyusu ve ahlakı asla izin vermeyecektir” denildi.

Cevap Yaz

Enterla yorumu yap
Lütfen isminizi giriniz